Výrobňa kŕmnych zmesí

Gemerská Panica 335

980 46 Gemerská Panica

tel.: 0908 988 053

kvalita

Kompletné kŕmne zmesi pre všetky hospodárske zvieratá


Kŕmne zmesi pre ošípané Ošípané

KKZ OŠ-01 "ČOS1  - vysoko akostná kŕmna zmes predštartér pre prasiatka od 10. dňa veku do 14. dňa veku. Zabezpečuje bezproblémové prekonanie odstavového obdobia a výborný zdravotný stav Vašich prasiatok.

KKZ OŠ-02 "ČOS2" - vysoko akostná kŕmna zmes - štartér pre prasiatka os 2. týždňa veku do 8. týždňa veku. Zabezpečuje bezproblémové prekonanie odstavového obdobia a výborný zdravotný stav Vašich prasiatok.

KKZ OŠ-03 "A1" - kompletná kŕmna zmes vysokej kvality pre výkrm prasiatok od 15 do 35 kg. Obsahuje potrebné živiny ktoré zabezpečujú výborný zdravotný stav a rýchly rast Vašich prasiatok.

KKZ OŠ-04 "A2" - kompletná kŕmna zmes vysokej kvality pre výkrm prasiat od 35 do 65 kg. Obsahuje potrebné živiny ktoré zabezpečujú výborný zdravotný stav a rýchly rast Vašich prasiatok.

KKZ OŠ-05  "A3 VUL" - kompletná kŕmna zmes vysokej kvality pre výkrm prasiat nad 65 kg živej hmotnosti. Obsahuje potrebné živiny ktoré zabezpečujú výborný zdravotný stav a rýchly rast Vašich prasiatok.

KKZ OŠ-06 "A3 UNI" - kompletná kŕmna zmes určená na výkrm prasiat od 35 do 120 kg živej hmotnosti.

KKZ OŠ-08 "PBK" - kompletná kŕmna zmes určená na výživu jalových a brezích prasníc.

KKZ OŠ-09 "PKK" - kompletná kŕmna zmes určená na výživu kojacích prasníc.

Ďalšie:

OšípanéKŕmne zmesi pre ošípané
Ošípané

NosniceKŕmne zmesi pre domácu hydinu
Nosnice

Kŕmne zmesi pre hydinu NON GMO

Kŕmna zmes pre nosnice s obsahom omega kyselin

BrojleryKŕmne zmesi pre hydinu
Brojlery

MorkyKŕmne zmesi pre hydinu
Morky

Kačice a HusiKŕmne zmesi pre vodnú hydinu
Kačice a Husi

Kŕmne zmesi pre bažanty a prepelice

Kŕmne zmesi králiky

Kŕmne zmesi pre hovädzi dobytok

Kŕmne zmesi pre ovce,kozy

BonaCon liz

Certifikát výrobcu

BonaCon Liz certifikát do Ekológie