Výrobňa kŕmnych zmesí

Gemerská Panica 335

980 46 Gemerská Panica

tel.: 0908 988 053

kvalita

Kompletné kŕmne zmesi pre všetky hospodárske zvieratá


Kŕmne zmesi pre hovädzi dobytok

KKZ HD-02 "TKŠ" - vysoko akostná kŕmna zmes je určená na odchov teliat mliečnymi náhradkami a neskôr aj objemovým krmivami do veku 3 mesiacov. Začína sa skrmovať po odstave od 8. - 10. dňa veku. Zároveň sa teľatá prikrmujú aj kvalitným senom.

TKŠ Holštýn štartér - vysoko kvalitná kŕmna zmes určená na odchov teliat ihneď po ukončen mledzivového obdobia, t. j. 3-5 dní po narodení teľaťa. Zároveň sa teľatá skrmujú mliekom alebo náhradkou. mlieka. Odchov teliat použitím Holštýn štartéra zaručuje výborný zdarvotný stav teliat, zabráni vzniku hnačiek, umožní vysokú úsporu mlieka a dobré prírastky aj v najmladšom veku teliat. Teľatá odchované Holštýn štartérom majú beporuchový a bezproblémový prechod na rastlinné objemové krmivá.

Holštýn štartér

KKZ HD-04 "MDG" - kvalitná kŕmna zmes určená pre mladý dobytok vo veku od 6. do 24. mesiaca akko doplnok kŕmnej dávky zloženej z objemových krmív. Zabezpečuje zvýšený prívod energetickej zložky do kŕmnej dávky.

KKZ HD-09 "HŽG" - kvalitná doplnková kŕmna zmes určená pre výkrmový hovädzí dobytok ako doplnok kŕmnej dávky zloženej z objemovch krmív. zabezpečuje zvýšený prívod energetickej zložky do kŕmnej dávky.

KKZ HD-10 "DOP" - kvalitná doplnková kŕmna zmes určená pre dojnice na zbezpečenie potrebných živín na ďalšiu produkciu mlieka, ktorá už nie je krytá vybilancovanými živinami základnej dávky.

Ďalšie:

OšípanéKŕmne zmesi pre ošípané
Ošípané

NosniceKŕmne zmesi pre domácu hydinu
Nosnice

Kŕmne zmesi pre hydinu NON GMO

Kŕmna zmes pre nosnice s obsahom omega kyselin

BrojleryKŕmne zmesi pre hydinu
Brojlery

MorkyKŕmne zmesi pre hydinu
Morky

Kačice a HusiKŕmne zmesi pre vodnú hydinu
Kačice a Husi

Kŕmne zmesi pre bažanty a prepelice

Kŕmne zmesi králiky

Kŕmne zmesi pre hovädzi dobytok

Kŕmne zmesi pre ovce,kozy

BonaCon liz

Certifikát výrobcu

BonaCon Liz certifikát do Ekológie