Výrobňa kŕmnych zmesí

Gemerská Panica 335

980 46 Gemerská Panica

tel.: 0908 988 053

kvalita

Kompletné kŕmne zmesi pre všetky hospodárske zvieratá


Kŕmne zmesi pre hydinu NON GMO

     V súčasnom období po technologickej príprave a novom zostavení živín uvádzame do predaja nový rad kompletných kŕmnych zmesí, ktoré sú bez obsahu geneticky modifikovaných plodín (GMO). Táto nová generácia krmív v kŕmnych zmesiach zohľadňuje aj tie najaktuálnejšie požiadavky na zdravé krmivá pre zvieratá. Bielkovinová aj glycidová zložka krmív je zostavená bez prítomnosti komponentov obsahujucich GMO. Takto vyrábané krmivo spĺňa aj tie najvyššie požiadavky na kvalitu, ktoré kladie dnešná moderná doba. Táto nová generácia krmív je ďalším príspevkom k zdravej výžive ľudí.

v súčasnosti vyrábame tieto kŕmne zmesi bez GMO :

KKZ HYD-01 BR1 - výkrm brojlerov - štartérová

KKZ HYD-02 BR2 - výkrm brojlerov - rastová

KKZ HYD-03 BR3 - výkrm brojlerov - finálna

KKZ HYD-04/a  K1 - pre kurčatá od 1 týždňa do 6 týždňa veku

KKZ HYD-04/b  K2 - pre kurčatá od 7 týždňov do 17 týždňa veku

KKZ HYD-05 KZL - pre kurčatá od 17 týždňov do začiatku znášky

KKZ HYD-10 NV - pre úžitkové nosnice

Bažant a prepelica ŠTART - pre kurčatá do 4 týždňov veku

Bažant a prepelica RAST - pre kurčatá do 7 týždňov veku

Bažant a prepelica SLIEPKA  - nosnice v čase znášky

Ďalšie:

OšípanéKŕmne zmesi pre ošípané
Ošípané

NosniceKŕmne zmesi pre domácu hydinu
Nosnice

Kŕmne zmesi pre hydinu NON GMO

Kŕmna zmes pre nosnice s obsahom omega kyselin

BrojleryKŕmne zmesi pre hydinu
Brojlery

MorkyKŕmne zmesi pre hydinu
Morky

Kačice a HusiKŕmne zmesi pre vodnú hydinu
Kačice a Husi

Kŕmne zmesi pre bažanty a prepelice

Kŕmne zmesi králiky

Kŕmne zmesi pre hovädzi dobytok

Kŕmne zmesi pre ovce,kozy

BonaCon liz

Certifikát výrobcu

BonaCon Liz certifikát do Ekológie