Výrobňa kŕmnych zmesí

Gemerská Panica 335

980 46 Gemerská Panica

tel.: 0908 988 053

kvalita

Kompletné kŕmne zmesi pre všetky hospodárske zvieratá


BonaCon liz

BonaCon Liz  pre OVCE a KOZY:

Prémiový melasovaný liz pre ovce a kozy s obsahom soli, makro a mikro prvkov a vitamínov.

Svojím zložením ideálne dopĺňa základnú kŕmnu dávku alebo pastvu. Pozitívne vplýva na reprodukciu, zdravotný stav a produkciu. Obsahuje výťažky s rastlín – éterické oleje. Liz je bez obsahu medi, so zvýšeným obsahom selénu a jódu, obohatený o potrebné vitamíny. Pôsobí proti parazitárne a proti bakteriálne. Znižuje výskyt hnačiek u jahniat a kozliat. VYROBENÉ na SLOVENSKU.


BonaCon Liz Beef: pre výkrmový dobytok

Doplnkové minerálne krmivo vo forme lizu s obsahom vitamínov a zvýšeným obsahom horčíka pre výkrmový dobytok.

Použiva sa na doplnenie potreby makro a mikro prvkov ku kŕmnej dávke. Liz zlepšuje reprodukčné parametre. Svojim zložením, pri pravidelnomprijme, zlepšuje parametre výkrmu ako aj kvalitu jatočného tela.Krmivo sa umiestňuje na pastvu resp. do výbehov zvierat. Svojim zložením pôsobí preventivne proti parazitom. VYROBENÉ na SLOVENSKU.


BonaCon Liz  Bos:
Prémiový melasovaný liz pre všetky druhy hospodárskych zvierat s obsahom soli, makro a mikro prvkov a vitamínov.

S obsahom soli, makro a mikro prvkov a vitamínov.Svojím zložením ideálne dopĺňa základnú kŕmnu dávku alebo pastvu. Pozitívne vplýva na reprodukciu, zdravotný stav a produkciu. Liz je so zvýšeným obsahom horčíka. Obsahuje výťažky s rastlín – éterické oleje. Pôsobí proti parazitárne a proti bakteriálne. Znižuje výskyt hnačiek. VYROBENÉ na SLOVENSKU.


BonaCon Liz  HUBERT:
Prémiový melasovaný liz pre poľovné raticovú zver s obsahom soli, makro a mikro prvkov a vitamínov.

Svojím zložením ideálne dopĺňa základnú kŕmnu dávku alebo pastvu. Pozitívne vplýva na reprodukciu, zdravotný stav a kondíciu voľne žijúcich zvierat ako aj v oborách. Liz je so zvýšeným obsahom MAKRO a MIKRO prvkov zabezpečujúcich optimálnu tvorbu parožia. Obsahuje výťažky s rastlín – éterické oleje. Pôsobí proti parazitárne a proti bakteriálne. Znižuje výskyt hnačiek. VYROBENÉ na SLOVENSKU.

Ďalšie:

OšípanéKŕmne zmesi pre ošípané
Ošípané

NosniceKŕmne zmesi pre domácu hydinu
Nosnice

Kŕmne zmesi pre hydinu NON GMO

Kŕmna zmes pre nosnice s obsahom omega kyselin

BrojleryKŕmne zmesi pre hydinu
Brojlery

MorkyKŕmne zmesi pre hydinu
Morky

Kačice a HusiKŕmne zmesi pre vodnú hydinu
Kačice a Husi

Kŕmne zmesi pre bažanty a prepelice

Kŕmne zmesi králiky

Kŕmne zmesi pre hovädzi dobytok

Kŕmne zmesi pre ovce,kozy

BonaCon liz

Certifikát výrobcu

BonaCon Liz certifikát do Ekológie