Výrobňa kŕmnych zmesí

Gemerská Panica 335

980 46 Gemerská Panica

tel.: 0908 988 053

kvalita
Koncentráty

Bielkovinové koncentráty pre ošípané

BK VIT-MIX ČOS - bielkovinový koncentrát na výrobu hotových kŕmnych zmesí  pre prasiatka pred a tesne po odstave ČOS1 a ČOS2.

BK VIT-MIX OŠÍPANÉ - bielkovinový koncentrát na výrobu hotových kŕmnych zmesí  A1, A2, A3-VUL, PKK.

Ďalšie:

Bielkovinové koncentráty pre ošípané

Bielkovinový koncentrát pre hydinu

Bielkovinový koncentrát pre nosnice

Bielkovinové koncentráty pre hovädzi dobytok