Výrobňa kŕmnych zmesí

Gemerská Panica 335

980 46 Gemerská Panica

tel.: 0908 988 053

kvalita
Koncentráty

Bielkovinový koncentrát pre hydinu


Účel použitia a kŕmny návod

Názov KKZ

Komponent v kg

BR1 BR2 BR3 K1 K2 KZL VKCH1 VKCH2
Pšenica 5,7 5,8 4,5 7,4 11,6 11,6 4,3 7,5
Kukurica 3,6 5,8 8,4 9,5 10 10 5 4,2
Uhličitan vápenatý - - - 0,24 1 1 - -
Otruby - - - 1,67 5,7 5,7 - -
VIT-MIX Hydina 5 5 5 5 5 5 5 5

Ďalšie:

Bielkovinové koncentráty pre ošípané

Bielkovinový koncentrát pre hydinu

Bielkovinový koncentrát pre nosnice

Bielkovinové koncentráty pre hovädzi dobytok