Výrobňa kŕmnych zmesí

Gemerská Panica 335

980 46 Gemerská Panica

tel.: 0908 988 053

kvalita
Koncentráty

Bielkovinový koncentrát pre nosnice

Účel použitia

NázoV KKZ

Komponent v kg

K2 KZL NV
Pšenica 10 kg 12 kg 8 kg
Kukurica 5 kg 8 kg 4 kg
VIT MIX nosnice 5 kg 5 kg 5 kg

Ďalšie:

Bielkovinové koncentráty pre ošípané

Bielkovinový koncentrát pre hydinu

Bielkovinový koncentrát pre nosnice

Bielkovinové koncentráty pre hovädzi dobytok