Výrobňa kŕmnych zmesí

Gemerská Panica 335

980 46 Gemerská Panica

tel.: 0908 988 053

kvalita
Koncentráty

Bielkovinové koncentráty pre hovädzi dobytok

BK  TKŠ 30% - bielkovinový koncentrát na výrobu hotovej kŕmnej zmesi pre teľatá

BK TKŠ 40% - bielkovinový koncentrát na výrobu hotovej kŕmnej zmesi na výkrm HD

Ďalšie:

Bielkovinové koncentráty pre ošípané

Bielkovinový koncentrát pre hydinu

Bielkovinový koncentrát pre nosnice

Bielkovinové koncentráty pre hovädzi dobytok