Výrobňa kŕmnych zmesí

Gemerská Panica 335

980 46 Gemerská Panica

tel.: 0908 988 053

kvalita

STAVEBNINY

Tvárnice Solbet

Tvárnice Solbet rozmer 599x240x...    Spotreba na 1m2 = 6,95ks

Rozmer                                                                ks/m3                     ks/pal                kg/pal

Solbet 6      599x240x60                   117,7                130               805

Solbet 8      599x240x80                   88,28                 95                776

Solbet 10    599x240x100                 70,62                100              1015

Solbet 12    599x240x120                  58,85                96               1167

Solbet 15    599x240x150                  47,08                72               1098

Solbet 18    599x240x180                  39,23                64               1171

Solbet 24    599x240x240                  29,42                48               1172

Solbet 30    599x240x300                  23,54                40               1217

Solbet 36    599x240x360                  19,62                32               1171

Ďalšie:

Tvárnice Solbet

Tvárnice Ytong

Tehly Leier

Debniace tvárnice

Stavebné železo

Stavebné lepidlá

Stavebné omietky

Potery -samonivelačné potery