Výrobňa kŕmnych zmesí

Gemerská Panica 335

980 46 Gemerská Panica

tel.: 0908 988 053

kvalita

PRODUKTY

Kŕmne zmesi pre ošípané Ošípané

KKZ OŠ-01 "ČOS1  - vysoko akostná kŕmna zmes predštartér pre prasiatka od 10. dňa veku do 14. dňa veku. Zabezpečuje bezproblémové prekonanie odstavového obdobia a výborný zdravotný stav Vašich prasiatok.

KKZ OŠ-02 "ČOS2" - vysoko akostná kŕmna zmes - štartér pre prasiatka os 2. týždňa veku do 8. týždňa veku. Zabezpečuje bezproblémové prekonanie odstavového obdobia a výborný zdravotný stav Vašich prasiatok.

KKZ OŠ-03 "A1" - kompletná kŕmna zmes vysokej kvality pre výkrm prasiatok od 15 do 35 kg. Obsahuje potrebné živiny ktoré zabezpečujú výborný zdravotný stav a rýchly rast Vašich prasiatok.

KKZ OŠ-04 "A2" - kompletná kŕmna zmes vysokej kvality pre výkrm prasiat od 35 do 65 kg. Obsahuje potrebné živiny ktoré zabezpečujú výborný zdravotný stav a rýchly rast Vašich prasiatok.

KKZ OŠ-05  "A3 VUL" - kompletná kŕmna zmes vysokej kvality pre výkrm prasiat nad 65 kg živej hmotnosti. Obsahuje potrebné živiny ktoré zabezpečujú výborný zdravotný stav a rýchly rast Vašich prasiatok.

KKZ OŠ-06 "A3 UNI" - kompletná kŕmna zmes určená na výkrm prasiat od 35 do 120 kg živej hmotnosti.

KKZ OŠ-08 "PBK" - kompletná kŕmna zmes určená na výživu jalových a brezích prasníc.

KKZ OŠ-09 "PKK" - kompletná kŕmna zmes určená na výživu kojacích prasníc.

Ďalšie:

OšípanéKŕmne zmesi pre ošípané
Ošípané

NosniceKŕmne zmesi pre domácu hydinu
Nosnice

Kŕmne zmesi pre hydinu NON GMO

Kŕmna zmes pre nosnice s obsahom omega kyselin

BrojleryKŕmne zmesi pre hydinu
Brojlery

MorkyKŕmne zmesi pre hydinu
Morky

Kačice a HusiKŕmne zmesi pre vodnú hydinu
Kačice a Husi

Kŕmne zmesi pre bažanty a prepelice

Kŕmne zmesi králiky

Kŕmne zmesi pre hovädzi dobytok

Kŕmne zmesi pre ovce,kozy

BonaCon liz

Certifikát výrobcu

BonaCon Liz certifikát do Ekológie

Bielkovinové koncentráty pre ošípané

Bielkovinový koncentrát pre hydinu

Bielkovinový koncentrát pre nosnice

Bielkovinové koncentráty pre hovädzi dobytok

Minerálne krmivá od spoločnosti MIKROP

Minerálne krmivá od spoločnosti TrouwNutrition

Krmítka napájačky

Granule pre psov a macky

Konzervy a salámy