Výrobňa kŕmnych zmesí

Gemerská Panica 335

980 46 Gemerská Panica

tel.: 0908 988 053

kvalita

PRODUKTY

Kŕmne zmesi pre hovädzi dobytok

KKZ HD-02 "TKŠ" - vysoko akostná kŕmna zmes je určená na odchov teliat mliečnymi náhradkami a neskôr aj objemovým krmivami do veku 3 mesiacov. Začína sa skrmovať po odstave od 8. - 10. dňa veku. Zároveň sa teľatá prikrmujú aj kvalitným senom.

TKŠ Holštýn štartér - vysoko kvalitná kŕmna zmes určená na odchov teliat ihneď po ukončen mledzivového obdobia, t. j. 3-5 dní po narodení teľaťa. Zároveň sa teľatá skrmujú mliekom alebo náhradkou. mlieka. Odchov teliat použitím Holštýn štartéra zaručuje výborný zdarvotný stav teliat, zabráni vzniku hnačiek, umožní vysokú úsporu mlieka a dobré prírastky aj v najmladšom veku teliat. Teľatá odchované Holštýn štartérom majú beporuchový a bezproblémový prechod na rastlinné objemové krmivá.

Holštýn štartér

KKZ HD-04 "MDG" - kvalitná kŕmna zmes určená pre mladý dobytok vo veku od 6. do 24. mesiaca akko doplnok kŕmnej dávky zloženej z objemových krmív. Zabezpečuje zvýšený prívod energetickej zložky do kŕmnej dávky.

KKZ HD-09 "HŽG" - kvalitná doplnková kŕmna zmes určená pre výkrmový hovädzí dobytok ako doplnok kŕmnej dávky zloženej z objemovch krmív. zabezpečuje zvýšený prívod energetickej zložky do kŕmnej dávky.

KKZ HD-10 "DOP" - kvalitná doplnková kŕmna zmes určená pre dojnice na zbezpečenie potrebných živín na ďalšiu produkciu mlieka, ktorá už nie je krytá vybilancovanými živinami základnej dávky.

Ďalšie:

OšípanéKŕmne zmesi pre ošípané
Ošípané

NosniceKŕmne zmesi pre domácu hydinu
Nosnice

Kŕmne zmesi pre hydinu NON GMO

Kŕmna zmes pre nosnice s obsahom omega kyselin

BrojleryKŕmne zmesi pre hydinu
Brojlery

MorkyKŕmne zmesi pre hydinu
Morky

Kačice a HusiKŕmne zmesi pre vodnú hydinu
Kačice a Husi

Kŕmne zmesi pre bažanty a prepelice

Kŕmne zmesi králiky

Kŕmne zmesi pre hovädzi dobytok

Kŕmne zmesi pre ovce,kozy

BonaCon liz

Certifikát výrobcu

BonaCon Liz certifikát do Ekológie

Bielkovinové koncentráty pre ošípané

Bielkovinový koncentrát pre hydinu

Bielkovinový koncentrát pre nosnice

Bielkovinové koncentráty pre hovädzi dobytok

Minerálne krmivá od spoločnosti MIKROP

Minerálne krmivá od spoločnosti TrouwNutrition

Krmítka napájačky

Granule pre psov a macky

Konzervy a salámy