Výrobňa kŕmnych zmesí

Gemerská Panica 335

980 46 Gemerská Panica

tel.: 0908 988 053

kvalita

O nás

Spoločnosť K&H trading, s.r.o. sa už od roku 2000 zaoberá prioritne výrobou kŕmnych zmesí vysokej kvality pre hospodárske zvieratá a hydinu. V tomto odvetví ponúkame nasledujúce portfólio produktov a služieb:

   

  • výrobky vlastnej produkcie
  • predaj a nákup obilia ako aj ostatných surovín a komponentov
  • poradenskú činnosť v oblasti výživy zvierat
  • informačnú a sprostredkovateľskú činnosť

  

Tak ako pre krmivá tak rovnako aj pre ďalšie aktivity platí, že sa snažíme nájsť spôsob aby bol každý náš klient spokojný a rád sa ku nám vracal.

V každom momente sa snažíme zjednodušiť dostupnosť našich produktov a v prípade väčších odberov poskytujeme výrazné zľavy a dopravu zdarma.

Spoločnosť poskytuje svoje služby pre :

  • poľnohospodárske družstvá
  • individuálnych chovateľov
  • obchodné organizácie
  • ostatné fyzické a právnické subjekty

Veríme, že nasledujúce stránky Vám poskytnú čo najviac potrebných informácií a že sa budeme môcť v blízkej dobe stretávať pri prípadných spoločných obchodných aktivitách.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Gabriel Kecskeméti  a tím BONAMIX