Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Hovädzí dobytok

KKZ HD-02 "TKŠ" - vysoko akostná kŕmna zmes je určená na odchov teliat mliečnymi náhradkami a neskôr aj objemovým krmivami do veku 3 mesiacov. Začína sa skrmovať po odstave od 8. - 10. dňa veku. Zároveň sa teľatá prikrmujú aj kvalitným senom.

TKŠ Holštýn štartér - vysoko kvalitná kŕmna zmes určená na odchov teliat ihneď po ukončen mledzivového obdobia, t. j. 3-5 dní po narodení teľaťa. Zároveň sa teľatá skrmujú mliekom alebo náhradkou. mlieka. Odchov teliat použitím Holštýn štartéra zaručuje výborný zdarvotný stav teliat, zabráni vzniku hnačiek, umožní vysokú úsporu mlieka a dobré prírastky aj v najmladšom veku teliat. Teľatá odchované Holštýn štartérom majú beporuchový a bezproblémový prechod na rastlinné objemové krmivá.

KKZ HD-04 "MDG" - kvalitná kŕmna zmes určená pre mladý dobytok vo veku od 6. do 24. mesiaca akko doplnok kŕmnej dávky zloženej z objemových krmív. Zabezpečuje zvýšený prívod energetickej zložky do kŕmnej dávky.

KKZ HD-09 "HŽG" - kvalitná doplnková kŕmna zmes určená pre výkrmový hovädzí dobytok ako doplnok kŕmnej dávky zloženej z objemovch krmív. zabezpečuje zvýšený prívod energetickej zložky do kŕmnej dávky.

KKZ HD-10 "DOP" - kvalitná doplnková kŕmna zmes určená pre dojnice na zbezpečenie potrebných živín na ďalšiu produkciu mlieka, ktorá už nie je krytá vybilancovanými živinami základnej dávky.